Lid worden

Door het overmaken van € 10 voor het lopende kalenderjaar bent u lid tot 1 februari van het volgende jaar. Als u na 1 november lid wordt, krijgt u de rest van het jaar cadeau. Dan krijgt u voor uw betaling van € 10 dus een lidmaatschap voor maximaal 15 maanden!

U wordt lid van de Audi A2 Club Nederland door € 10,- over te maken naar NL33 INGB 0664 5971 57 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. PGM Maathuis (onze penningmeester) of te betalen via Paypal naar info@audi-a2.nl (svp tarief vrienden en familie toepassen).

U ontvangt daarna een bevestiging met inloggegevens voor deze website, waarmee u toegang krijgt tot alle informatie op de website.

Als u uw adres doorgeeft (in een mailtje naar info@audi-a2.nl), mag u binnen enkele dagen de exclusieve clubsticker in de post verwachten.